Моніторинг знань


Про підсумки моніторингу рівня начальних

досягнень учнів 9, 11-х класів з базових дисциплін

за І семестр.

Відповідно до наказу по Лазещинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №124 від 15.11.2017р. з метою здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень учнів випускних 9, 11 класів та претендентів на нагородження золотою медаллю та згідно плану роботи школи було проведено контрольні зрізи знань в 9 класах з української мови (диктант), з математики ( тести), біології ( тести); в 11 класах - з української мови, математики, хімії, історії України.

Контрольні роботи проводились за завданнями, підготованими адміністрацією школи, які охоплювали питання , що вивчалися в даний період.

Метою моніторингових досліджень учнів було визначення якості засвоєння учнями навчального матеріалу та встановленні її відповідності вимогам навчальних програм. Одночасно контролювались питання об'єктивності оцінювання навчальних досягнень педагогами.

Результати наведено в таблицях ( додаток1)

Якісний показник (володіння навчальним матеріалом на достатньому і високому рівнях) за результатами контрольних робіт перебуває в межах від 3 % з математики в 9 класі до 27 % хімії в 11 класі (аналітична довідка додається).

Враховуючи викладене в аналітичній довідці (додаток 2)

НАКАЗУЮ:

1. Заслухати довідку «Про моніторинг рівня начальних досягнень учнів 9, 11 класів з базових дисциплін за І семестр 2017-18 н. р.» на засіданні методичної ради школи та ознайомити з нею вчителів на нараді .

грудень 2017 року

2. Посилити роботу вчителів - предметників по розробці уроків за новими методиками, впровадженню перспективного педагогічного досвіду з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Протягом року

3. Враховувати під час атестації вчителів рівень навчальних досягнень їх учнів

Постійно

4. Проводити систематичний моніторинг якості навчальних досягнень учнів з метою попередження зниження якості знань.

Постійно

5. Посилити контроль за роботою шкільних методичних об'єднань вчителів з метою недопущення вчителями цих предметів зниження рівня навчальних досягнень учнів протягом навчання у школі.

Постійно

6. Вчителям української мови Ступчук О.М., Яковецькій Л.В., математики Ткачук М.А., Калинській Г.Є, Кочержук М.Я.,історії Ончуленко М.Я., чиї учні показали найнижчі результати на моніторингу, посилити роботу з учнями по розвитку вмінь працювати з тестовими завданнями.

Постійно

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально - виховної роботи Олійник М.Ю.

Директор школи С.Б. Пранничук

Лазещинський ЗЗСО І - ІІІ ст. | 2021 
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!