Звіти

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЗА 2017-2018 Н.Р.

 • Загальні відомості про школу
 • Стан і розвиток шкільної мережі
 • Кадрове забезпечення
 • Методична робота
 • Навчальна діяльність учнів
 • Виховна та позакласна робота
 • Соціальний захист
 • Профорієнтаційна робота
 • Правовиховна робота
 • Охоплення учнів харчуванням
 • Охорона праці
 • Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму
 • Фінансово - господарська робота
 • Різне

Згідно наказу Міністерства освіти і наказу України від 23.03.2005 року проводиться щорічний звіт директора про його діяльність перед школою, громадськістю.

Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно-суспільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльності в учбових закладах, яка базується на принципах взаємоповаги.

Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підготовки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилювання і турбота про дітей.

Для учнів - це оволодіння системою знань, практичних навичок,-це життя у дружньому колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.

2017-2018 навчальний рік був дуже складний, як для педагогічного, так і учнівського колективів. Але, незважаючи , на труднощі та деякі негаразди, був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування.

Директором школи я працюю 6-й рік. У своїй діяльності , як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішеннями та розпорядженнями районної ради та райдержадміністрації , правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.

Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління.

Своїм головним обов'язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку навчання і виховання школярів.

Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи - це не лише моя заслуга чи мої недоліки - це результат спільної діяльності колективу, який я очолюю.

Порівняно з 2016-2017 навчальним роком мережа класів школи у 2017-2018 навчальному році змінилася, кількість учнів у школі збільшилася. У минулому навчальному році було 33 класи, у цьому році - 35. На кінець навчального року у минулому році було 614 учнів , а на початок навчального року 634. Статистика руху учнів по школі показала , що вибуло за навчальний рік 11 учнів, а прибуло 2.

Середня наповнюваність класів - 18 учнів.

Учні вчаться за п'ятиденним тижнем, навчання відбувається українською мовою.

У школі працює 3 групи продовженого дня (одна - у центральному корпусі (вихователь Волощук Г.В.), друга - у присілку Плитоватий, (вихователь Коржук Ж.О.), третя - у присілку Репегів (Філяк М.М.))

Відповідно до довідок про стан здоров'я учнів - 3 дітей навчається на індивідуальній формі навчання :

 • Шепетюк Юлія - 1 клас
 • Пауш Михайло - 2 клас
 • Тимчук Михайло - 9 клас

та інклюзивній формі навчання (2 учнів) :

 • Ключівський Михайло
 • Павлючок Андрій

5-А клас - клас інклюзивної форми навчання .

Велику увагу у школі приділялось виконанню інструкції з обліку дітей і підлітків:

 • перевіряють списки дітей мікрорайону школи віком від 6 до 18 років
 • ведеться облік відвідування учнями школи
 • проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями , які пропустили заняття без поважних причин біль ніж 10 днів та їх батьками.

Дітей, які неохоплені навчанням немає.

3. Кадрове забезпечення

Всі педагогічні працівники школи мають фахову підготовку. Школа повність укомплектована педагогічними кадрами. У школі працює 75 вчителів (соціальний педагог, практичний психолог, педагог-організатор, 2 бібліотекарі , вихователь з перевезення дітей у шкільному автобусі, вихователь із інклюзивного навчання, медична сестра).

Підвищення фахового рівня вчителів відбувається через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів.

Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів . Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками.

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, відвідування виховних заходів, презентація своєї роботи.

У цьому навчальному році атестувалося 17 педагогічних працівників.4. Методична робота школи базувалася згідно річного плану роботи.

Організовувалися практичні семінари, психологічні тренінги. Вчителі школи брали активну участь у методичній роботі району.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи вчителів відносилися: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного досвіду; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і об'єднань, різних творчих груп.

У поточному навчальному році на базі нашої школи було проведено два районні семінари. У грудні відбувся семінар вчителів французької мови - практичний. Проблемним питанням на даному семінарі було: створення ситуації успіху на уроці, а метою було практичне і доцільне застосування інноваційних методичних прийомів для створення такого успіху.

17 травня відбувся теоретичний семінар вчителів-інформатиків.

У школі, традиційно, працюють методичні об'єднання:

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Ступчук О.М., вчитель вищої категорії, «старший вчитель»

Формування та розвиток ключових і предметних компетентностей учнів у процесі шкільної суспільно-гуманітарної освіти

МО класних керівників

Ончуленко М.Я., вчитель І кваліфікаційної категорії

Використання передових технологій виховного процесу як умови для повноцінного розвитку учнів, становлення особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення

МО природничо-математичних наук

Васильчук С.І., вчитель вищої кваліфікаційної категорії

Реалізація принципів диференціації та гуманізації в навчально-виховному процесі

МО вчителів іноземних мов

Муханюк Г.І., вчитель І кваліфікаційної категорії

Формування корпоративної культури, компетентної особистості педагога та учня засобами інноваційних методик і технологій в умовах модернізації освіти

МО вчителів художньо-естетичного циклу

Волощук Г.В., вчитель І кваліфікаційної категорії

Компетентнісний підхід основи розвитку творчих здібностей учнів

Вчителі нашої школи щороку беруть у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року». У даному навчальному році конкурс відбувся у таких номінаціях:

«Фізична культура»,

«Фізика»,

«Українська мова і література»

«Німецька мова»

З української мови і літератури в конкурсі взяла участь вчитель Базюк Василина Юр. та з фізики Коржук Вас.Вас., що став лауреатом районного етапу конкурсу «Вчитель року».

· Навчальна діяльність учнів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини.

Особлива увага має приділятися вивченню учнями української мови, історії та культури своєї держави, опануванню принаймні однієї з іноземних мов, комп'ютерною грамотністю.

Іноземна мова вивчається з першого класу (англійська, французька). Друга іноземна мова вивчається із п'ятого класу.

Робочий навчальний план закладу включає інваріативну складову, в якій передбачено додаткові години та поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, факультативи, а саме:

Стилістика укр.мови - Яковецька Л.В.

Політична географія - Франц О.В.

Український світовий ринок - Васильчук С.І.

Шахи - Дуб'юк С.В.

Основи цитології - Бунтушак Г.М.

Навчальні програми, що використовуються в навчально-виховному процесі мають гриф Міністерства освіти.

У школі приділяється увага залученню учнів до участі в позаурочній навчально-виховній роботі. У 2017-2018 н.р. активно велася гурткова робота.

Зокрема, у школі працює 11 гуртків:

«Народна творчість» Кер.-Васильчук С.І.

«Ми малюємо світ» Волощук Г.В.

«Хоровий спів»,«Троїсті музики» Спасюк І.В.

«Іграшки» Шепетюк М.І.

«Українська нар.вишивка», «Юні туристи-краєзнавці», «Юні лісівники-дендрологи» Вершак Л.І.

«Юні екологи» Бузак Л.Ю.

Із жовтня 2017 по лютий 2018 року було проведено шкільні, районні та обласні учнівські олімпіади із 20 навч.предметів.

Близько 500 учнів нашої школи були залучені до участі в олімпіадах з усіх предметів навчального плану згідно діючого Положення та наказу Управління освіти.

У другому етапі учнівських олімпіад взяли участь ___учнів, з яких __6_вибороли 1, 2, 3 місця:

І місце - Яковецька Іванна (11-А клас), екологія

І місце - Петрюк Христина (8-Б клас), історія

ІІ місце - Лофердюк Марія (8-Б), фізика

ІІ місце - Романюк Мирослава (9-А клас), правознавство

ІІІ місце - Семенюк Микола (8-А клас), інформатика

ІІІ місце - Іванюк (11-Б клас), правознавство

Учні нашої школи традиційно є учасниками різноманітних творчих конкурсів:

 • математичного «Кенгуру»
 • знавців укр..мови ім.Петра Яцика
 • франц. «Галус»
 • англ. «Грінвіч»
 • природнич. «Колосок»
 • історичного «Лелека»
 • фізичного «Бобер»

Зокрема, призерами конкурсів стали:

Петрюк Христина (8-Б кл.) - І місце на ІІ районному етапі конкурсу знавців укр.мови ім.Петра Яцика.

та І місце у районному етапі конкурсу «Малюнок, лист, вірш до мами»

Чуфищук Андріана (7-А кл.) - І місце у обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»

Яковецька Іаанна та Васильчук Роман взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України.

· Виховна та позакласна робота

Значна увага у школі приділяється формуванню системи цінностей: ціннісного ставлення до суспільства і держави, до людей, до природи і мистецтва.

Педагогічний колектив працює над застосуванням систематичного підходу до організації виховної діяльності.

Зміст системи виховання у школі спрямований на формування особистісних рис громадянина України, які передбачають розвиток національної свідомості, духовності, моральності; художньо-естетичних, правових, трудових, індивідуальних здібностей і талантів.

Плануванням охоплені всі напрямки виховної роботи. При цьому вирішуємо такі завдання:

 • розвиток індивідуальної творчої особистості;
 • формування патріотичних почуттів;
 • утвердження національної гідності;
 • виховання та розвиток потреб здорового способу життя;
 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

Виховання молодого покоління - це не лише система цілеспрямованого і планомірного формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі і характеру молоді, але і адаптація в соціальному середовищі.

Низка виховних заходів була націлена саме на те, щоб викликати у дітей почуття радості, захоплення, подиву; виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.

Заходи військово-патріотичного спрямування (зустріч із воїнами АТО, благодійні акції, ярмарки, флешмоби, військово-патріотична гра «Джура»).

Протягом 2017-2018 н.р. учні нашої школи взяли участь у таких заходах:

 • День миру
 • День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій
 • День Збройних Сил України
 • День Соборності України

У школі також проводилися традиційні виховні заходи:

 • День Знань
 • Концерт до Дня Вчителя
 • Новорічні ранки
 • Щедрування шкільного парламенту
 • День Святого Валентина
 • Святковий концерт до 8 Бередня
 • День довкілля
 • Свято «Прощавай, початкова школо»
 • День Вишиванки
 • «Останній дзвоник»
 • Випускний вечір

Були проведені предметні тижні:

 • Іноземних мов
 • Природничо0математичного циклу
 • Трудового навчання
 • Рідної мови

Традиційними і улюбленими для наших дітей вже стали танцювальні флешмоби. Один із таких відбувся до дня боротьби зі СНІДом, інший - у рамках благодійної акції «Серце до серця», і ще один - до Дня Вишиванки.

Постійними заходами є проведення загальношкільних лінійок, круглих столів, дискусій, загальношкільних свят.

Розвиток ініціативи та самостійності школярів здійснюється через роботу органів учнівського самоврядування, яке займає вагоме місце у виховній роботі школи.

На початку 2017-2018 н.р. у школі відбулися вибори президента шкільного парламенту. За результатами загальношкільного голосування Президентом була обрана учениця 11 класу Теміцька Руслана. Був частково оновлений і склад учнівського парламенту, куди увійшли учні із лідерськими здібностями.

Робота лідерів школи була спрямована на виховання у молодого покоління почуттів патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.

Шкільним парламентом організовувалися тематичні шкільні вечори, дискотеки.

Успішно працює створений при школі зразковий оркестр гуцульських народних інструментів «Трембіта» (керівник - І.В.Спасюк). Нещодавно оркестр був запрошений виступити зі своєю програмою на Чигиринщині, взявши участь у святкуванні 250-тиріччя Коліївщини та 100-річчя Української революції.

Протягом 2017-2018 навчального року систематично проводилась робота щодо формування здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ СНІДу, попередження дитячого травматизму.

Протягом року проводився моніторинг стану фізичного здоров'я дітей.

· Соціальний захист

Велику увагу в школі приділяється соціальній роботі з учнями.

У 2017-2018 н.р. поновлено соціальний паспорт школи.

Особлива увага приділяється дітям із пільгових категорій.

Наразі у школі навчається одна дитина, позбавлена батьківського піклування,

1 дитина учасника АТО,

1 дитина учасника Чорнобильської АЕС

У поточному навчальному році жодного з батьків не було притягнути до відповідальності. З метою попередження таких випадків, класні керівники постійно проводять моніторинг відвідування, бесіди з учнями та батьками. Щодо відвідування учнями школи, то пропуски без поважних причин частіше зустрічалися серед учнів 9-11 класів. Учні молодших класів мали пропуски переважно через хворобу.

У школі систематично проводилися батьківські збори. Класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання.

У 2017 році при школі організовано роботу пришкільного табору іноземних мов. Під час відпочинку дітей у таборі із денним перебуванням були проведені конкурси, кожен день мав змістовний відпочинок.

· Профорієнтаційна робота

Систематично проводиться профорієнтаційна робота. Класними керівниками, соц..педагогом, психологом школи постійно ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота з учнівською молоддю. У школі постійно оновлюється інформаційний куточок, є профорієнтаційний діючий термінал. Щоразу проводяться зустрічі із викладачами та студентами університетів, коледжів, технікумів; зустрічі із фахівцями районного центру зайнятості в рамках проведеної центром акції з використанням Мобільного центру професійної орієнтації. Старшокласники дізнались про актуальні професії, що користуються попитом на ринку праці, ознайомилися із вакансіями на підприємствах, які функціонують на Рахівщині, отримали консультації з питань професійної орієнтації та професійного навчання.

45 вчителів із колективу є випускниками нашої школи.

У школі впроваджено профільне навчання: спортивний профіль (10-Б клас). Всього профільним навчанням охоплено 21 учень.

· Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • Тематичні загальношкільні лінійки та класні години
 • Бесіди на правову тематику
 • Зустрічі із працівниками правоохоронних органів
 • Уроки правознавства

Заступником директора школи з виховної роботи, практичним психологом та соц. педагогом періодично проводилися бесіди із учнями, що потрапили у складні життєві обставини.

· Охоплення учнів харчуванням

Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Забезпечуються безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням тільки учні 1-4 -х класів пільгових категорій (малозабезпечені, діти, позбавлені батьківського піклування (1), діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (1), діти учасників АТО (1)). Харчування у школі здійснюється за рахунок батьків.

Харчування здійснює та є постачальником продуктів, фізична особа, підприємець Спасюк В.Вас.

Проводиться облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також харчування за кошти батьків.

Харчування учнів здійснювалося лише у робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

Постійно проводилася та опрацьовувалася інформація щодо кількості дітей, які харчуються.

· Охорона праці

Із метою створення безпечних умов роботи та охорони раці було здійснено: перевірку електричного обладнання, розроблені функціональні обов'язки з питань охорони праці для усіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу.

Проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці.

· Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму.

Напередодні та після канікул із учнями проводилися цільові інструктажі та фіксувалися у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, вчителем-предметником , в кожному кабінеті та спортзалі.

Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводилися уроки із безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні записи.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної чи практичної роботи.

Своєчасно проводилися інструктажі із дітьми перед виїздом за межі школи: на змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних заходів.

Класні керівники проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Упродовж року трапилося 17 випадків травматизму учнів у побуті.

Традиційними у школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту.

· Фінансово - господарська робота. Різне

У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив школи працював над проблемою: «Впровадження інноваційних технологій як шлях до розвитку творчої особистості».

За допомогою єдиної проблеми пов'язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі.

Усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу, спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяють розвитку усього напрямку.

У навчальному закладі функціонує 1 комп`ютерний клас, де встановлено 7 комп'ютерів.

Усього у школі 14 комп'ютерів та 3 ноутбуки. 4 комп'ютери встановлені у початкових класах (в тому числі, у присілках Репегів та Плитоватий), також компютери встановлені у кабінеті математики та в кабінетах адміністрації школи. У школі 3 принтери, один ксерокс, 4 мультимедійні проектори. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники.

Система освіти функціонує в умовах змін. Розвивається суспільство, педагогічна наука, вдосконалюється інформаційно-комунікаційні технології. З метою допомоги пед.працівникам, учням, батькам, зорієнтуватися у сучасному освітньому просторі, у закладі створений веб-сайт.

На шкільному сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби, шкільне життя, фінансова звітність.

У 2017-2018 н.р. школа отримала:

 • 1 комплект парт (12)
 • Класну дошку для інклюзії
 • Ноутбук для інклюзії
 • Вкрито пошкоджену поверхню актової зали та спортзалу
 • За кошти батьків батьками поставлені дверцята в туалеті центрального корпусу
 • Отримано 8 комп'ютерів, 1 ноутбук, проектор + екран

Було проведено:

 • Ремонт класних приміщень
 • Ремонт актового залу
 • Ремонт спортзалу
 • Побілка стін коридорів
 • Фарбування підлоги в класах, в актовому залі, спортзалі
 • Придбано фільтр для води, побудовано підсобки приміщень для дров у прис.Студений.

Звіт РВК

Звіт ЗНЗ-1

Лазещинський ЗЗСО І - ІІІ ст. | 2021 
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!